Ny temaserie fra UiB’s IT-avdeling

Mange av UiBs studenter og ansatte etterspør mer eller bedre
informasjon om ulike IKT-tjenester, derfor starter nå IT-avdelingen
opp en temaserie som kanskje dekker et behov hos UiB’s ansatte og
studenter.
 
Nr. 1: Lagring og backup
Datalagring og sikkerhetskopiering er viktig for alle brukere av
IKT-systemer. Hvor bør jeg lagre? Hva om jeg sletter en fil ved et
uhell? Er mine forskningsdata godt nok sikret? Det er noen av
spørsmålene som blir forsøkt besvart i første nummer av temaserien fra
IT-avdelingen ved UiB.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: