Hydrogenbiler – fakta og hvorfor de ikke er et alternativ

Det er mange for tiden som snakker varmt om hydrogenbiler.  Det har Toyota gjort i 20-30 år, og de har fått med seg Huyndai på det de siste årene.  De kommer stadig med de samme argumentene, hydrogenbiler kommer “snart” – bare kjøp bensin/diesel i mellomtiden – elbiler er bare fjas.  Her kommer jeg med litt fakta rundt hydrogenbiler og sammenligninger med elbiler, samt noen tanker rundt hvorfor hydrogenbiler er bare tull.

 • Fakta: Hydrogen er ikke en energikilde, men en energibærer.  Hydrogenbiler er elbiler, men i stedet for å lagre energien i et batteri lagrer man den i hydrogen.  I stedet for å la energien produseres på et kraftverk og lagres i batteriet, produserer man strøm i bilen som igjen brukes til å drive elmotoren (som i en vanlig elbil).
 • Fakta: Hydrogen må produseres.  Det kan ikke hentes ut fra noe sted, det må produseres.  Dermed må man bruke energikilder som solenergi, vannkraftverk, kull, naturgass, atomkraft osv. for å produsere hydrogen.  En veldig stor andel av denne produksjonen er i dag ikke miljøvennlig og slipper ut store mengder metangass som er 15-20 ganger verre enn CO2.
 • Fakta: Elbiler er minst 3 ganger så energieffektiv som en hydrogenbil.  Det er “best-case scenario” i fremtiden, i dag er det enda verre.  Denne illustrasjonen viser hvor mye energi man har igjen til å kjøre elmotoren på i en elbil vs. en hydrogenbil:
  Hydrogen-vs-EV

  Men alle hydrogenbiler er ikke like. Man kan bruke komprimert eller flytende hydrogen, du kan bruke en forbrenningsmotor eller brenselceller til å drive bilen. Figuren under viser at uansett hva man bruker vil elbilen gå 3-6 ganger så langt som en hydrogenbil.
  HFCV-v-EV
 • Fakta: For at hydrogenbilen skal være et alternativ må man ha fyllestasjoner for hydrogen.  Disse er veldig kostbar å bygge, i dag ligger de på ca. 60 millioner per fyllestasjon i Norge.  Selv om dette beløpet går ned, er det uansett enorme investeringer som må gjøres i infrastruktur for fyllestasjoner.  I tillegg må man ha anlegg for å produsere energi, som igjen brukes for å lage hydrogen, hydrogen må komprimeres og fraktes og så leveres på fyllestasjonene.  Alt i alt må det her investeres helt enorme summer for å bygge ut et nettverk som er tilstrekkelig for å kjøre “hvor som helst”.  Elbiler, derimot, kan lade hvor som helst på nettverket som allerede er utbygget.  Det er klart at man må oppgradere nettet noen steder og det må bygges ut hurtigladestasjoner, men det viktige er at infrastrukturen for å komme i gang allerede er der, og investeringene er minimale i forhold til hva vi snakker om med hydrogen.
  Hydrogen-Delivery-Pipeline-DOE
  Med elbiler derimot, så kan vi tenke oss en fremtid der mye av kraften den trenger produseres via f.eks. solceller på takene til husene til folk.
 • Fakta: Hydrogen er ikke “fornybar”.  Hydrogen klassifiseres som fornybar når den er laget fra vann ved hjelp av elektrolyse.  Denne prosessen innebærer å bruke høy volt for å splitte vann-molekylet til oksygen- og hydrogen- atomer.  Men det trengs her store mengder energi, og dermed er denne prosessen i de fleste områder av verden ikke ren.  I tillegg trengs det mye vann.  Et av de store problemene i verden er tilgang på rent vann.  Det er beregnet (av Universitetet i Texas) at det trengs ca. 31 liter vann per km kjørt.  De har også kommet frem til at tallene for bensin er 1,5 liter/km og for diesel 1,1 liter/km.  Altså er bensin/diesel 20 til 28 ganger mer effektiv enn hydrogen når det kommer til å forbruke av verdens vann-ressurser.  Ikke et kjempeproblem i Norge, men for verden samlet sett er vannmangel et kjempeproblem.  World Economic Forum ranker i 2015 vannkrise som den viktigste globale risikoen, opp fra 3. største risiko i 2014.  Om man bruker sol/vind-kraft til å produsere hydrogen, så er den altså ren men vil likevel forbruke enorme mengder vann.  Om man derimot bruker sol/vind-kraft til å produsere elektrisitet til elbiler så er det helt miljøvennlig.
 • Det kan virke som om den fossile industrien lobbyerer for hydrogenbiler siden hydrogen basicly er en utvidelse av produktlinjen for dem.  I andre ord, hydrogen-økonomien er fossil-økonomien med en grønn tvist.  Hydrogen er et substitutt for fossilt brennstoff.  Hvis de får innført dette kan de fortsette som før, bare med å bytte ut bensinstasjoner med hydrogenstasjoner.  De vil beholde kontrollen på verdikjeden som i dag, og prisen for å kjøre vil fremdeles være høy.  Prisen per mil med en hydrogenbil er i dag ca. 10 kroner.  Prisen for å kjøre en Tesla 1 mil er under 2 kroner per mil.  Fordelen med elektrisitet er også at staten vanskelig kan legge på avgifter og skattelegge det på samme måten som det er lett å gjøre med bensin/diesel/hydrogen.  Elektrisitet brukes jo til alt mulig, og man lader hjemme fra det samme nettverket som brukes til andre ting.  Man kan dermed ikke skille ut hva som brukes til elbiler så lett.
 • Fakta: Hydrogenbiler kommer ikke i stor skala på lenge, lenge enda.  “Hydrogenbiler kommer snart” – dette har Toyota og venner sagt i mange tiår.  I 2015 leveres det 50-100 hydrogenelektriske Toyota’er i Europa – like mange som det antallet elbiler som selges i Norge hver dag.  Toyota har nylig innrømmet at det vil ta enda 10-20 år før de kan masseprodusere hydrogenbiler.  I mellomtiden vil de gjerne at du fortsetter å kjøpe fossilbilene deres.
 • Fakta: Hydrogenbiler er dyre, og har ingen utsikter til å kunne bli veldig billig.  De har tross alt et kraftverk ombord som skal lage kraft fra hydrogen, dette koster.  I tillegg må det brukes veldig mye penger på tanken som skal holde på Hydrogen.  Hydrogen er så lite at det diffunderer gjennom metaller og annet, og dermed må det brukes dyreog sjeldne metaller i tanken som skal holde på hydrogen.
 • Fakta: Hydrogen er noe av den mest eksplosive gassen som finnes.  Om det skulle begynne å lekke fra tanken i bilen, er gassen usynlig og den er særdeles eksplosiv.  Man kjører altså rundt med en potensiell bombe i bilen.
 • Fakta: Hydrogenbiler bruker mye plass på kraftverket, hydrogentanken osv. slik at det er mindre plass igjen i en hydrogenbil sammenlignet med en fossilbil.  Der man i elbiler kan ha batteriet som bunnen på bilen (gir veldig lavt tyngdepunkt – positivt for kjøreopplevelsen og sikkerheten) og en elmotor på størrelse med en melon, så kan man bruke ledig plass til større bagasjerom.  Tesla har f.eks. et stort bagasjerom også foran (i tillegg til bak).  Se bare på bildet under av en Toyota Mirai hvor mye plass som brukes på tanker, motor og andre ting.
  Toyota Mirai plassbruk
 • Fakta: Hydrogenbiler slipper ut vann.  Ganske mye.  For hver kg hydrogen slipper bilen ut 7-8 liter vann.  I en kø en kald vintermorgen kan det bli ganske mye vann på veiene som kommer ut som vanndamp som gjør veiene veldig glatte.  Man må også huske å tømme dette vannet før man parkerer, altså må man slippe ut en del liter vann av bilen før man går fra den.  Bilde under av en Toyota Mirai som slipper ut vann:
  Toyota Mirai vanner
 • Hovedpoenget folk bruker for hydrogenbiler er at de kan kjøre “så langt man vil”, som med fossilbiler.  I dette ligger at man kan stoppe noen minutter og fylle opp, så kan man kjøre nye 5-600 km.  Men her tar man utgangspunkt i at det finnes hydrogen-fyllestasjoner “overalt”.  Det gjør det jo ikke, i dag finnes fyllestasjoner i Lillestrøm, Oslo, Drammen og Porsgrunn.  Når man vet at hver nye stasjon koster ca. 60 millioner å sette opp (i dag), så sier det seg selv at man må planlegge turen sin med omhu.  Til sammenligning så er det i dag ca. 1000 hurtigladestasjoner og ca. 5000 vanlige ladepunkter offentlig tilgjengelig i Norge, i tillegg kan man lade på alle vanlige stikk-kontakter i hus, på jobb osv.  En type to semi-hurtig ladestasjon koster typisk ca. 20’000 å sette opp per punkt.  En hurtigladestasjon med DC-lading koster typisk ca. 200’000.  Man kan lage mange slike for hver hydrogenstasjon man skulle satt opp…  Argumentet om tiden det tar å lade er også sterkt overdrevet, og undersøkelser blandt de som har elbil viser at dette ikke er noe de anser som et problem.  Eksempel for kjøring Oslo-Bergen med en Tesla: Lade fullt hjemme (om natten, tar ingen tid).  Stopp Gol for supercharging: Ca. 10 minutter (akkurat nok til en beinstrekk og gå på do).  Stopp Aurland for supercharging: Ca. 10 minutter (akkurat nok til en beinstrekk og gå på do). Bergen: Enten lade om natten (tar ingen tid) eller stopp på Supercharger i Åsane (ca. 30 minutter burde gi ca. 70% full bil).  Dette er ikke noe stress, og man må jo uansett ha noen stopp på en såpass lang biltur, så argumentet om at man må ha hydrogen for da kan man kjøre Oslo-Bergen uten å fylle og når man så fyller tar det kun 3-4 minutter er sterkt overdrevet!

Jeg synes egentlig punktene over snakker for seg selv, men jeg kan oppsummere de kort her:

 1. Hydrogen er en energibærer, ikke energikilde.  Den må produseres, noe som er både lite effektivt og lite miljøvennlig.
 2. Elbiler er 3-6 ganger så energieffektiv som en hydrogenbil.  Totalt sett for verden betyr det mye om man skal bruke 3-6 ganger så mye energi på biltransport.
 3. Det må investeres enorme summer i infrastruktur for å produsere, transportere og tilby fylling av hydrogen.  Elektrisitet har vi overalt og kan brukes i dag.
 4. Hydrogen forbruker enorme mengder vann under produksjon, noe som er et problem for verdens vannmangel.
 5. Hydrogen er en forlengelse av makten som fossilbransjen har i dag.  Med elektrisitet fratar vi dem makten over oss, elektrisitet er det overalt – og man kan til og med produsere den selv!
 6. Hydrogenbiler kommer ikke i stor-skala på veldig, veldig lenge enda (Toyota sier selv minst 10-20 år).
 7. Hydrogenbiler er dyre å produsere, og prisen per mil kjøring er høy.
 8. Hydrogen er veldig, veldig eksplosivt.  Man kjører rundt med en bombe i bilen.
 9. Hydrogenbiler bruker veldig mye plass i bilen på tanker, kraftverk osv.  Mindre plass enn i en fossilbil, mens en elbil har mye mer plass tilgjengelig enn i en fossilbil.
 10. Hydrogenbiler slipper ut mye vann – kan føre til glatte veier på vinteren og man må huske å tømme bilen for litervis med vann før man parkerer.
 11. Argumentet for at med hydrogen kan man kjøre “så langt man vil” er bare tøys.  Elbiler fungerer fint allerede i dag uten noe særlige mye lenger stopp enn man må ha uansett på langtur.  Til daglig bruk er den full hver morgen uten at man noensinne trenger å dra på en skitten bensinstasjon og stirre ut i luften i 4-5 minutter mens man kvitter seg med penger.

Alt i alt burde dette overbevise deg om at fuel cells bare er fool cells.  Elbiler er fremtiden 🙂

Fuel or Fool cells

Les gjerne artikkelen min om elbiler også (fra 2014): Elbil-spørsmål

Noen referanser/kilder og ytterligere lesing om temaet:
Time To Come Clean About Hydrogen Fuel Cell Vehicles

Toyota vs. Tesla – Can Hydrogen Fuel-Cell Vehicles Compete with Electric Vehicles?

Hydrogen Fuel Cell Vehicles or Electric Vehicles? (Av Tony Seba, foreleser på Stanford University)

Hydrogen Versus Electric Cars (Video av 5 hours ahead)

Tags: , , ,

4 Responses to “Hydrogenbiler – fakta og hvorfor de ikke er et alternativ”

 1. Facts about Hydrogen Cars and why they are a bad choice. - abendum Says:

  […] on Mortens bolgpost in Norwegian: https://mortencb.wordpress.com/2015/11/05/hydrogenbiler-fakta-og-hvorfor-de-ikke-er-et-alternativ/) Many people and many media are talking warmly about hydrogen cars. Especially Toyota has done this […]

 2. Niels Says:

  Ta gjerne med at levetiden på en fuel cell til bil er på 120000 km, samt at det tar ti minutter å fylle tanken på en Hyundai hydrogen-bil, og 5 min å fylle en mirai…..som gir deg 430 km rekkevidde. Også er det morsomt at mirai har et skilt som sier ‘do not refule after 2029’ 😀

 3. 87sweet Says:

  bra skreve 🙂

 4. Per Leon Jonassen Says:

  Takk og amen
  hvordan få budskapet over til bønderne på tinget

Leave a Reply to 87sweet Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: