NRK nett-tv i Ubuntu

Kjapp fremgangsmåte for å se NRK sin nett-tv i Ubuntu:

1) Installer repository MediUbuntu:
sudo wget –output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list &&
sudo apt-get –quiet update && sudo apt-get –yes –quiet
–allow-unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get
–quiet update

2) Gjør MedUbuntu tilgjengelig i software-senteret osv:
sudo apt-get –yes install app-install-data-medibuntu apport-hooks-medibuntu

3) Installer w32codecs:
sudo apt-get install w32codecs
Eller om du har amd64:
sudo apt-get install w64codecs

4) Installer gnome-mplayer:
sudo apt-get install gnome-mplayer

5) Installer MediaPlayerConnectivity for FireFox:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/446/

6) Når MediaPlayerConnectivity spør, velg følgende for Windows media-filer:
/usr/bin/gnome-mplayer

Voila, nå kan du klikke på TV-klipp på nrk.no og de åpnes i gnome-mplayer.

URL’er:
NRK Nett-TV hjelp: http://nrk.no/informasjon/hjelp/1.2614661
MediBuntu: http://www.medibuntu.org/
MediaPlayerConnectivity: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/446/

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: