Graf over strømforbruk i Home Assistant

I disse dager er det mye fokus på strømpriser, så hvorfor ikke lage en fin graf som viser all info i et bilde i Home Assistant? Her er min graf akkurat nå:

Screenshot fra Home Assistant for vårt hus tatt 8/1 2022

Her er fremgangsmåten for hvordan du får en tilsvarende inn i din egen Home Assistant:

 1. Installer HACS. Husk å restarte HA etterpå.
 2. Installer Nordpool-integrasjonen via HACS. NB: I øyeblikket virker ikke versjon 0.0.3 som er siste release, men om du velger “master” i stedet for, så virker det. Husk å restarte HA etterpå.
 3. Installer Apexcharts-card via HACS-frontend. Husk å restarte HA etterpå.
 4. Slå på nordpool ved å skrive “nordpool:” på en egen linje i configuration.yaml.
 5. Slå på sensorene for nordpool du trenger via følgende kode i configuration.yaml under sensor (merk at tallene under “additional_cost er mine egne tall for nettleie – her har jeg tatt energi-leddet fra nettleien og plusset på årsavgiften delt på mitt estimerte forbruk) (husk å validere configuration.yaml og restarte HA etterpå):
  - platform: nordpool

   # Should the prices include vat? Default True
   VAT: True

   # What currency the api fetches the prices in
   # this is only need if you want a sensor in a non local currecy
   currency: "NOK"

   # Helper so you can set your "low" price
   # low_price = hour_price < average * low_price_cutoff
   low_price_cutoff: 0.95

   # What power regions your are interested in.
   # Possible values: "DK1", "DK2", "FI", "LT", "LV", "Oslo", "Kr.sand", "Bergen", "Molde", "Tr.heim", "Tromsø", "SE1", "SE2", "SE3","SE4", "SYS", "EE"
   region: "Bergen"

   # How many decimals to use in the display of the price
   precision: 34

   # What the price should be displayed in default
   # Possible values: MWh, kWh and Wh
   # default: kWh
   price_type: kWh

   # This option allows the usage of a template to add a tariff.
   # now() always refers start of the hour of that price.
   # this way we can calculate the correct costs add that to graphs etc.
   # The price result of the additional_costs template expects this additional cost to be in kWh and not cents as a float
   # default {{0.0|float}}
   # Additional costs per kWh
   additional_costs: '{% set s = {
    "hourly_fixed_cost": 0.0,
    "winter_night": 0.44504,
    "winter_day": 0.44504,
    "summer_day": 0.50629,
    "summer_night": 0.506290,
    "cert": 0.01
}
%}
{% if now().month >= 5 and now().month <11 %}
  {% if now().hour >=6 and now().hour <23 %}
    {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {% else %}
    {{s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {% endif %}
{% else %}
  {% if now().hour >=6 and now().hour <23 %}
    {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {%else%}
    {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {% endif %}
{% endif %}'
 1. Så kan du legge til kortet med selve grafen i lovelace-dashboardet ditt. Her må du endre sensor-navnene til dine egne data.
type: custom:apexcharts-card
header:
 show: true
 title: Forbruk pr. time vs strømpris inkl. nettleie
 show_states: true
 colorize_states: true
now:
 show: true
 label: Nå
graph_span: 72h
span:
 start: day
 offset: '-24h'
apex_config:
 xaxis:
  labels:
   format: dd
   show: true
 chart:
  height: 300px
  zoom:
   enabled: false
  toolbar:
   show: false
   tools:
    zoom: false
    zoomin: false
    zoomout: false
    pan: false
    reset: true
 tooltip:
  fixed:
   enabled: true
   position: topLeft
yaxis:
 - id: first
  apex_config:
   min: 0
   max: auto
   opposite: true
   forceNiceScale: true
   decimalsInFloat: 2
   labels:
    show: true
 - id: second
  apex_config:
   min: 0
   max: auto
   opposite: false
   forceNiceScale: true
   decimalsInFloat: 0
   labels:
    show: true
all_series_config:
 stroke_width: 4
series:
 - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_34_095_025
  yaxis_id: first
  name: Pris i dag
  type: area
  curve: stepline
  extend_to_end: false
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
  opacity: 0.09
  color: cyan
  show:
   in_header: false
   legend_value: false
  data_generator: |
   return entity.attributes.raw_today.map((p) => {
    return [new Date(p.start), p.value];
   });
 - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_34_095_025
  yaxis_id: first
  name: Pris i morgen
  type: area
  curve: stepline
  extend_to_end: false
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
  opacity: 0.09
  color: magenta
  show:
   in_header: false
   legend_value: false
  data_generator: |
   return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => {
    return [new Date(p.start), p.value];
   });
 - entity: sensor.accumulated_consumption_current_hour_rindane_5
  yaxis_id: second
  name: Forbruk / time
  type: column
  float_precision: 2
  stroke_width: 2
  opacity: 0.2
  color: orange
  show:
   in_header: true
   legend_value: false
  group_by:
   func: max
 - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_34_095_025
  yaxis_id: first
  name: Strømprisen nå
  type: area
  curve: stepline
  extend_to_end: false
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
  opacity: 0.09
  color: gray
  show:
   in_header: true
   legend_value: false

Voila, så skulle det dukke opp en fin graf hos deg også. Husk at du kanskje må force-refreshe browseren før ting virker når du legger til nye ting via HACS osv.

Tags:

2 Responses to “Graf over strømforbruk i Home Assistant”

 1. Mikael Holst Mattsson Says:

  Tack för detta, fungerar hur bra som helst. Förutom att Apex-kortet har blivit uppgraderat, så man måste ändra:

  “extend_to_end: false” –> “extend_to: now”

 2. Magne Says:

  Perfekt! Akkurat hva jeg så etter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: