Posts Tagged ‘tips’

Graf over strømforbruk i Home Assistant

01/08/2022

I disse dager er det mye fokus på strømpriser, så hvorfor ikke lage en fin graf som viser all info i et bilde i Home Assistant? Her er min graf akkurat nå:

Screenshot fra Home Assistant for vårt hus tatt 8/1 2022

Her er fremgangsmåten for hvordan du får en tilsvarende inn i din egen Home Assistant:

 1. Installer HACS. Husk å restarte HA etterpå.
 2. Installer Nordpool-integrasjonen via HACS. NB: I øyeblikket virker ikke versjon 0.0.3 som er siste release, men om du velger “master” i stedet for, så virker det. Husk å restarte HA etterpå.
 3. Installer Apexcharts-card via HACS-frontend. Husk å restarte HA etterpå.
 4. Slå på nordpool ved å skrive “nordpool:” på en egen linje i configuration.yaml.
 5. Slå på sensorene for nordpool du trenger via følgende kode i configuration.yaml under sensor (merk at tallene under “additional_cost er mine egne tall for nettleie – her har jeg tatt energi-leddet fra nettleien og plusset på årsavgiften delt på mitt estimerte forbruk) (husk å validere configuration.yaml og restarte HA etterpå):
  - platform: nordpool

   # Should the prices include vat? Default True
   VAT: True

   # What currency the api fetches the prices in
   # this is only need if you want a sensor in a non local currecy
   currency: "NOK"

   # Helper so you can set your "low" price
   # low_price = hour_price < average * low_price_cutoff
   low_price_cutoff: 0.95

   # What power regions your are interested in.
   # Possible values: "DK1", "DK2", "FI", "LT", "LV", "Oslo", "Kr.sand", "Bergen", "Molde", "Tr.heim", "Tromsø", "SE1", "SE2", "SE3","SE4", "SYS", "EE"
   region: "Bergen"

   # How many decimals to use in the display of the price
   precision: 34

   # What the price should be displayed in default
   # Possible values: MWh, kWh and Wh
   # default: kWh
   price_type: kWh

   # This option allows the usage of a template to add a tariff.
   # now() always refers start of the hour of that price.
   # this way we can calculate the correct costs add that to graphs etc.
   # The price result of the additional_costs template expects this additional cost to be in kWh and not cents as a float
   # default {{0.0|float}}
   # Additional costs per kWh
   additional_costs: '{% set s = {
    "hourly_fixed_cost": 0.0,
    "winter_night": 0.44504,
    "winter_day": 0.44504,
    "summer_day": 0.50629,
    "summer_night": 0.506290,
    "cert": 0.01
}
%}
{% if now().month >= 5 and now().month <11 %}
  {% if now().hour >=6 and now().hour <23 %}
    {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {% else %}
    {{s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {% endif %}
{% else %}
  {% if now().hour >=6 and now().hour <23 %}
    {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {%else%}
    {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
  {% endif %}
{% endif %}'
 1. Så kan du legge til kortet med selve grafen i lovelace-dashboardet ditt. Her må du endre sensor-navnene til dine egne data.
type: custom:apexcharts-card
header:
 show: true
 title: Forbruk pr. time vs strømpris inkl. nettleie
 show_states: true
 colorize_states: true
now:
 show: true
 label: Nå
graph_span: 72h
span:
 start: day
 offset: '-24h'
apex_config:
 xaxis:
  labels:
   format: dd
   show: true
 chart:
  height: 300px
  zoom:
   enabled: false
  toolbar:
   show: false
   tools:
    zoom: false
    zoomin: false
    zoomout: false
    pan: false
    reset: true
 tooltip:
  fixed:
   enabled: true
   position: topLeft
yaxis:
 - id: first
  apex_config:
   min: 0
   max: auto
   opposite: true
   forceNiceScale: true
   decimalsInFloat: 2
   labels:
    show: true
 - id: second
  apex_config:
   min: 0
   max: auto
   opposite: false
   forceNiceScale: true
   decimalsInFloat: 0
   labels:
    show: true
all_series_config:
 stroke_width: 4
series:
 - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_34_095_025
  yaxis_id: first
  name: Pris i dag
  type: area
  curve: stepline
  extend_to_end: false
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
  opacity: 0.09
  color: cyan
  show:
   in_header: false
   legend_value: false
  data_generator: |
   return entity.attributes.raw_today.map((p) => {
    return [new Date(p.start), p.value];
   });
 - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_34_095_025
  yaxis_id: first
  name: Pris i morgen
  type: area
  curve: stepline
  extend_to_end: false
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
  opacity: 0.09
  color: magenta
  show:
   in_header: false
   legend_value: false
  data_generator: |
   return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => {
    return [new Date(p.start), p.value];
   });
 - entity: sensor.accumulated_consumption_current_hour_rindane_5
  yaxis_id: second
  name: Forbruk / time
  type: column
  float_precision: 2
  stroke_width: 2
  opacity: 0.2
  color: orange
  show:
   in_header: true
   legend_value: false
  group_by:
   func: max
 - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_34_095_025
  yaxis_id: first
  name: Strømprisen nå
  type: area
  curve: stepline
  extend_to_end: false
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
  opacity: 0.09
  color: gray
  show:
   in_header: true
   legend_value: false

Voila, så skulle det dukke opp en fin graf hos deg også. Husk at du kanskje må force-refreshe browseren før ting virker når du legger til nye ting via HACS osv.

ReplayMod and OptiFine in Minecraft 1.14.4

07/30/2019

Since I struggled a bit to install these addons to Minecraft and get them to work together, I thought I would jot down a quick howto for others on how to get this working without any hassle.

Download:

For all downloads: make sure to get the version that matches your minecraft version (1.14.4 for me at the moment)!
Download all of the following to f.ex. your Downloads-folder:

 

The installation:

 • Double-click the fabric-installer*.exe and click on install
 • Double-click the OptiFine*.jar and choose extract. Save the MOD to f.ex. your Downloads folder
 • Go to the start-menu and type %APPDATA% and click enter, and you will get an explorer-window which should contain .minecraft – go into that folder, and make a new called “mods”.
 • Copy the following files from your Downloads to the mods-folder you just created:
  • fabric-api*.jar
  • optifabric-*.jar
  • OptiFine*MOD.jar (not the installer, but the extracted mod-file)
  • replaymod*.jar
 • Extract the ffmpeg you downloaded to %APPDATA%\.minecraft so it becomes .minecraft\ffmpeg\bin

Done. You will have a new choice in the dropdown in the vanilla launcher you can use to start Minecraft with Fabric and Replaymod + OptiFine.

Elbil-spørsmål

09/07/2014

Jeg får stadig spørsmål relatert til elbil – noen ærlige, noen som jeg mistenker for å bare trolle.  Tenkte å oppsummere noen av de mest stilte spørsmålene her, så kan de som er interessert lese mine tanker rundt elbil.

 

Vår Tesla i hagen

Hvorfor valgte du elbil?

Jeg er veldig opptatt av miljøet og at jeg valgte elbil er nok ca. 60% miljø og ca. 40% tech.  Med det siste mener jeg at jeg synes elbil er enormt mye mer moderne enn en bil som går fremover ved å lage eksplosjoner av olje fra dinosaurer. I tillegg ønsker jeg å sponse de som bruker penger på å utvikle ny teknologi som kan erstatte den gammeldagse forbrenningsmotoren.  Hver gang jeg kjører en bensinbil nå, føles det som å gå 30 år tilbake i tid – skikkelig umoderne og tungvindt.

 

Du sier miljøvennlig, men er det ikke slik at elbilen egentlig ikke er miljøvennlig?  Det brukes jo mye CO2 under produksjonen og bilen din går vel bare på kullkraft likevel!

Her er det flere ting som må besvares.  Først: CO2 under produksjon.

CO2-utslipp fra ICE-biler

Det er riktig at elbilen har hatt et forholdsvis stort CO2-fotavtrykk under produksjonen.  Dette er ikke så rart siden det kreves teknologisk utvikling og å få opp en miljøvennlig masseproduksjon av batterier.  Elon Musk og Tesla jobber med å løse dette med den nye gigafactory’en sin, som skal være CO2-nøytral i sin produksjon av batterier.  Som jeg skrev over ønsker jeg å sponse den teknologiske utviklingen.  Siden omtrent hele CO2-utslippet skjer under produksjonen er dette noe som kan løses og vil da hjelpe på alle nye biler.  Kjøper man en ny bensinbil i dag, vil man slippe ut CO2 i 20-30 år til bilen skrotes.  En elbil har ingen CO2-utslipp lokalt, noe som gjør den udiskutabelt til det beste for lokalmiljøet.

F.eks. Bergen som sliter veldig med altfor mye CO2 NO2 og svevestøv lokalt – det såkalte giftlokket over byen.

Så: Kraften som brukes til å lade bilen.Vannkraft
For det første, så får alle som er medlem av elbilforeningen i Norge kraft som er garantert fornybar gjennom EUs ordning for opprinnelsesgarantier.  Alle som kjøper elbil i Norge får medlemskap i elbilforeningen første året, og de fleste jeg vet om i hvert fall fornyer dette etter det.  Jeg har også selv betalt noen øre ekstra i veldig mange år til Ustekveikja som jeg bruker som da garanterer at jeg kun får strøm fra vannkraft.  Så er det mange som sier at det fører jo bare til at noen andre bruker mer kullkraft.  Til det har jeg å si at Europa er et lukket kvotemarked, så bruker noen mer kullkraft, må noen andre bruke mindre.  Det er også sånn at Norge eksporterer mer kraft til Europa enn vi importerer fossil strøm.  De neste årene vil Norge også bygge ut mer fornybar kraft enn alle landets 2.5 millioner personbiler ville behøvd om alle gikk på strøm.

Så må det også nevnes at de som påstår elbilen ikke er miljøvennlig tolker alt i verste mening for elbilen og alt i beste mening for fossilbilene. De regner som oftest ikke med produksjonen av bensinen og transporten til bensinstasjonen.  Den energien som går med til å produsere og transportere en liter bensin til bensinstasjonen kan min Tesla gå en mil på.  Og det er uten å ta med selve literen med bensin…  De pleier også å ta for gitt at 100% av energien som brukes til å lade bilen er fra kullkraft, mens realiteten som oftest i Norge er ca. 0% fra kullkraft.  Så tar de heller ikke med gjenbruk av batteriene etter de er utslitt.  De vil da fremdeles kunne brukes til mange andre formål, og Tesla selv har gjenbruk av alle sine batterier til f.eks. lagring av fornybar energi som vind og solkraft. Dette senker CO2-fotavtrykket mye i regnestykkene for elbilen.

 

 Men disse elbileierne bare snylter på felles-skapet med alle fordelene de får!Money Money Money

Det er morsomt hvordan janteloven kom for fulle mugger da Tesla kom med Model S og ble populær.  Elbilforliket er kanskje en av de få vedtakene til Stortinget som virker etter hensikten, og derfor blir kritisert.  Det er gitt et sett med fordeler for å øke andelen elbiler i Norge.  Når folk kjørte rundt i en Buddy uten varmeapparat og knapt kom til jobb og hjem igjen, så var det greit.  Men når det ble flere og flere som kom i flotte Tesla’er, så var det ikke så greit lenger.  Misunneligheten lenge leve.

Fordelene som gies i Norge er: Ingen mva, ingen bilavgifter, ingen bompenger, gratis parkering på de fleste offentlige plasser, gratis ferge de fleste plasser, lav årsavgift og man kan kjøre i kollektivfeltet.  Jeg vil gå gjennom de hver for seg og si litt om hva som har betydd noe for meg, men først vil jeg si noe om fordelene totalt sett: De som kjøper en elbil i dag betaler mer enn de som kjøper en bensinbil.  Selv om de får alle disse fordelene.  Nettopp derfor er det etter min mening utrolig viktig at fordelene er der en god stund til, for å motivere folk til å velge elbil foran bensinbil.  Det er jo også nettopp derfor de kom til, for å stimulere folk til å velge en litt dyrere elbil foran en bensinbil. Hvis man begynner å røske vekk fordelene allerede nå, så vil det for det første føre til en bråstopp i salget av elbiler, og for det andre vil alle de som har basert seg på å betale litt mer for bilen under forutsetning av disse fordelene etterpå føle seg rundlurt og sitte igjen med en mye større regning for bilbruken enn de hadde forutsatt ved kjøpet.

 • Ingen mva eller bilavgifter: Disse må beholdes om man ønsker folk til å kjøpe elbil.  Det er mye som skjer for å få ned prisen på elbilen, men det går enda noen år før det skjer.  Derfor må man fremdeles stimulere til økt elbilkjøp ved å la være å kreve inn disse avgiftene.  Det er mange som kaller dette sponsing, men det er ikke sponsing men fravær av avgifter.  Det er to forskjellige ting.  Det er heller ikke sånn at jeg ville kjøpt en bil til 2 millioner hvis jeg ikke fikk tesla’en til 650’000 slik mange prøver seg på i debatten.  Alternativet hadde vært en bensinbil til ca. 300’000.  Dermed blir regnestykket som noen prøver seg på helt vanvittig feil når de regner på tapte inntekter til staten som om folk hadde kjøpt en grisedyr sportsbil i stedet for Tesla’en.  Det er nok neppe alternativet for de langt fleste.
 • Ingen bompenger: Dette er en viktig fordel som gjør at regnestykket går opp.  Fjernes denne vil det være ganske urettferdig for de som har kjøpt elbil og tatt dette med i regnestykket for å klare å få det til.
 • Gratis parkering: Dette er en liten greie for meg, men for noen kan det ha vært detaljen som fikk regnestykket med en elbil til å gå opp – derfor synes jeg det er dumt å fjerne denne fordelen nå.  Selv mener jeg at man gjerne kan begynne å ta betalt for ladingen og la det fortsette å være gratis å parkere uten å lade.
 • Gratis ferge: Samme som over.  Kan også nevne at jeg synes det er skammelig at det er fergeselskapene som tar hele utgiften ved denne fordelen.  Det burde være staten som betalte når jeg reiste gratis med en ferge, ikke bli påført som tap til fergeselskapet som kjører strekningen.
 • Lav årsavgift: Igjen, et viktig punkt for mange for at regnestykket skal gå opp.
 • Kollektivfelt-tilgang: Ingen stor greie for meg, for vi har omtrent ikke kollektivfelt rundt Bergen.  Men for mange på østlandet er dette en stor grunn til at de har valgt elbil.  Det har vært gjort undersøkelser rundt Oslo som beviser at det ikke er pga elbilene det går treigt i kollektivfeltet, men at det er alle bilene som skal inn i det venstre feltet fra påkjøringsfeltene som korker alt.  Om alle elbilene skulle vært hevet ut av kollektivfeltene ville det kun gjort ting verre, siden de da ville økt køen i venstrefeltet enda mer.  Man må her finne løsninger som gjør at ikke biler som skal inn på motorveien blir stående og korke opp kollektivfeltet før de kommer inn, så er det ingenting som tilsier at det er fullt i kollektivfeltet pga elbilene. Men den dagen det viser seg å være et problem, så mener jeg man må hive de ut.

Husk at elbilisten har betalt mer for bilen enn en tilsvarende bensinbil koster selv om den har fritak for mva/bilavgifter.  Derfor er det viktig med disse fordelene for at regnestykket skal gå opp.  Etterhvert vil teknologien bli billigere (om 3-5 år tipper jeg), og da er det helt naturlig at man begynner å fase vekk de økonomiske fordelene.  Men inntil andelen elbiler i Norge er vesentlig høyere (den er ikke mer enn ca. 1% nå), så mener jeg at denne politikken beviselig virker og man må beholde den en stund til.  Det er mange som snakker om 2020, og det synes jeg høres fornuftig ut.

 

Hvordan i alle dager fikk du råd til en Tesla?  De er jo så dyre?

Jeg betalte 650’000 for min Tesla Model S.  Det er veldig mye penger.  Likevel mener jeg at regnestykket vil gå opp over 10 år sammenlignet med å kjøpe en bensinbil til 300’000 som var alternativet vi vurderte.  Vi ønsker kun å ha en bil, og da måtte vi ha en bil som går lenger enn de andre elbilene – det er kun Tesla Model S som finnes i dag som kunne erstatte bilen vår 100%.  Skulle vi byttet den ut med en Leaf, måtte vi hatt leiebil så mange dager i året at regnestykket ikke gikk opp.  Men med Tesla’en så mener jeg at vi går ca. i null over 10 år i forhold til bensinbilen.  Det er jo selvfølgelig på grunn av alle fordelene elbilen får i Norge, og som jeg skrev over så er jo dette villet politikk fra politikerne – og det de ønsket virker!

I regnestykket har jeg prøvd å ta med alle utgifter som jeg kan komme på relatert til bil, og det er et regnestykke jeg oppfordrer alle til å gjøre – det er utrolig hvor mye penger vi bruker på å ha bil!  Summerer man det opp blir det veldig mye over 10 år.  Med elbil er det mange av disse utgiftene som faller bort eller blir dramatisk mindre – f.eks. koster det ca. 1 krone per mil å lade bilen, og på langkjøring lader man gratis på Tesla sine superchargers resten av livet.  Dermed er det mulig å få det til.   Med i prisen på 650’000 er også en serviceavtale i 8 år, så jeg skal ikke betale en krone i service/EU-kontroll osv. i 8 år.  Det er veldig forutsigbart og deilig.

Når det gjelder verditap er jeg ikke så veldig opptatt av det, siden jeg tenker å ha bilen til den skal på skraphaugen.  Men det er klart at for de som vil selge bilen om noen år er det viktig.  Verdifallet på en elbil er vanskelig å forutsi. Jeg vil tro at på de mindre elbilene så vil verdifallet være ganske stort – det har man f.eks. sett på Mitsubishi iMiev som har hatt en stor prisreduksjon på nybilprisen allerede, noe som jo går utover bruktbilprisene.  For Tesla sin del, så har den foreløpig holdt seg veldig høy – faktisk kan man selge sin brukte Tesla Model S nå og få mer for den enn den kostet ny. Jeg vil også tro at siden Tesla Model S ikke har noen konkurrenter i sin klasse, så vil den holde seg bedre i pris. Men dette blir jo spådommer, så her må alle gjøre opp sin mening selv.

 

Hva med batterier?  De må vel byttes og koster mye?

Batteriene er ganske dyre nå, men Tesla selv sier de regner med at de holder i 10-15 år.  De garanterer 8 år.  Innen den tid er det skjedd veldig mye innen batteriteknologi, og Tesla sier selv at de tipper man da vil få en batteripakke som er dobbelt så bra som den man har nå til ca. 30’000.  Det kan man jo leve med. Levetiden på batteriene på en Tesla er også estimert å være lenger enn på andre elbiler siden den har så mye teknolog i bilen som passer på helsen til batteriene.  De har gjort forsøk i USA der de har en bil som kjører og kjører og kjører, og hittil har den kjørt flere hundre tusen kilometer.  Den har kun ladet på supercharger, noe som ikke er anbefalt å gjøre hele tiden for det vil forrige batteriene mer enn vanlig lading, men likevel klarer de ikke måle noen reduksjon i rekkevidden.

 

Hva med rekkevidden.  Selv med Tesla er jo ikke den mer enn 4-500km?Lading hjemme

Nesten all daglig bilkjøring i Norge er så kort at det holder lenge med en Nissan Leaf.  Men så er det ferie og slikt der man gjerne kjører langt.  Til daglig kjøring er Tesla sine 4-500 km (eller ca. 320 hvis man lader batteriet til 80%, noe som er anbefalt til daglig) mer enn langt nok.  Man trenger altså ikke mer lading enn det man får hjemme om natten med en Tesla.

Lading superchargerPå langkjøring finnes altså Tesla sine Superchargers.  Disse lader halve batteriet på ca. 20 minutter, eller til 80% på ca. 40 min.  Det har ikke vært så mange av de i Norge hittil, men nå begynner utbyggingen virkelig å ta fart og innen utgangen av året er det 21 superchargers i Norge.  Man skal da kunne kjøre fra lofoten til Italia på Tesla sine Superchargers, helt gratis, og uten å måtte tenke for mye på hvor man kjører, det skal alltid være minst en innen rekkevidde.

For min del er det uansett passe med en stopp for å strekke på beina, kjøpe en pølse eller noe å drikke, gå på do osv. hver 400km, så jeg synes ikke det gjør noe i det hele tatt at man ikke kommer lenger.

 

Håper dette besvarte noen av spørsmålene du kan ha hatt rundt elbiler.  Er det noe mer, så spør under så skal jeg prøve å svare og evt. utvide artikkelen med flere spørsmål/svar etterhvert.

Fixing drive failure when using mdadm/raid1 on boot device (CentOS 5)

10/04/2012

Linux
Drive_crushed

I am using CentOS 5 for one of my servers, and use raid1 and md for
the mirroring between two drives.

Then one of the drives fail (which they eventually will), here is how
you fix it:

I have taken info from these pages for this blog post:
http://www.howtoforge.com/replacing_hard_disks_in_a_raid1_array
http://blog.mydream.com.hk/howto/linux/howto-reinstall-grub-in-rescue-mode-wh…

In this example I have two hard drives, /dev/sda and /dev/sdb, with
the partitions /dev/sda1 and /dev/sda2 as well as /dev/sdb1 and
/dev/sdb2.
/dev/sda1 and /dev/sdb1 make up the RAID1 array /dev/md0.
/dev/sda2 and /dev/sdb2 make up the RAID1 array /dev/md1.
/dev/sda1 + /dev/sdb1 = /dev/md0
/dev/sda2 + /dev/sdb2 = /dev/md1
/dev/sdb has failed, and we want to replace it.

First of all: ‘cat /proc/mdstat’ is your friend – it will show you the
status of your raid during the whole process.

In the output from ‘cat /proc/mdstat’ you will see an (F) behind a
failed device, or it will be missing alltogether.

First, fail and remove the failed device(s):
mdadm –manage /dev/md0 –fail /dev/sdb1
mdadm –manage /dev/md0 –remove /dev/sdb1
Repeat for other MD-devices containing sdb-parts.
Now the output from ‘cat /proc/mdstat’ should only contain parts from sda.

Power down, change the drive, and turn it back on.

To make the same partitions on sdb as you have on sda, do this:
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

‘fdisk -l’ should now show the same partitions on sda and sdb.

Next, add the proper parts from sdb to the relevant md-device. So if
md0 contains sda1, do this:
mdadm –manage /dev/md0 –add /dev/sdb1
Repeat for all md-devices so you have the same parts from sda and sdb
in all of them.
Check with ‘cat /proc/mdstat’.

Let is sync back up (check with ‘watch -n 10 cat /proc/mdstat’ until
it finishes).

Now, fix grub:
grub
grub>root (hd0,0)
grub>setup (hd0)

If you’re unlucky and can’t’ boot because the wrong device is first
(trying to boot from the clean/new hard drive), follow these steps:

First boot into a live cd with your os.
Then activate the RAID:
1) mkdir /etc/mdadm
2) mdadm –examine –scan > /etc/mdadm/mdadm.conf
3) mdadm -A –scan

Then reinstall grub. In this example, you have /boot on md0 and / on md1:
1) mkdir /mnt/sysimage
2) mount /dev/md1 /mnt/sysimage
3) mount -o bind /dev /mnt/sysimage/dev
4) mount -o bind /proc /mnt/sysimage/proc
5) chroot /mnt/sysimage /bin/bash
6) mount /dev/md0 /boot
Then fix grub (same as above):
grub
grub>root (hd0,0)
grub>setup (hd0)

Voila, you have a working raid again with grub managing to boot your system 🙂

hw.no/panda/adblock

08/05/2012
Panda

Som de fleste geeks bruker jeg adblock til å surfe uten plagsomme reklamer.

Jeg skjønner at hardware.no antakelig blir hardere rammet enn andre av
at deres brukere i stor stil bruker adblock. Men etter et forsøk på å
laste websiden deres uten adblock har jeg ingen sympati for de lenger.
Og når de putter en stor plagsom panda og tekst øverst for alle som
bruker adblock, så måtte noe gjøres.

Løsningen er å installere dette greasemonkey-scriptet. I Firefox må
man installere GreaseMonkey addon’en først. I Google Chrome bare
trykker man install så kommer den inn som en egen extension.

Vips så er pandaen på hardware.no og medfølgende tekst borte vekk…

http://userscripts.org/scripts/show/131494

Android 4 and Calendar crash

04/19/2012

After I got a new phone with Android 4 (ICS), my calendar crashed as
soon as I enabled sync of my google calendar. After *lots* of
googling, I finally found the cause: At least one of the events in the
calendar is “corrupt”, and in earlier Android versions this has been
handled better than in the new Android. In the new, it gets real sad
and the whole calendar application crashes.

The solution (also found after *lots* of googling):
1) Log into your google calendar on a PC in a browser.
2) Go to calendar settings and export the whole calendar to an ICS-file.
3) Make sure you have the ICS-file (open it in a text editor)
4) Delete your calendar (or all events in it if it’s your main
calendar) on the web / google calendar
5) If you have more than one calendar, repeat steps 2-4
6) Import your ICS-file back to the google calendar 
7) If you have more than one calendar, repeat step 7 

For me this solved everything. From what I read, some will get an
error when importing back in, and then it will state the line number
the problem is in. This can be a malformed time zone, some funky
recurring event and so on. In that case:
a) Open the ICS-file in an editor
b) Fix the malformed line
c) Go to step 6)

Hope that was helpful, it solved all my problems at least 🙂

PS: I read that most of these errors come from using programs that
sync your outlook/exchange calendar to google. It probably messes up
recurring events and timezones sometimes, and the event ends up
corrupt. For some reason Google doesn’t detect this, and you get a
big problem on the Android that crashes when it gets to such a
malformed entry.

amixer in ubuntu

01/20/2012

If you want to change the volume in Ubuntu 11.10 it seems that amixer
is kind of bugged when it comes to toggle (mute/unmute). When
toggling Master, it also mutes all the separate groups (Front,
headphone, PCM and so on), but when toggled again it only unmutes
Master, which leaves the rest muted…

I came across a nice workaround that i wanted to share. The solution
was written by Jim Hunziker on this page:
http://askubuntu.com/a/71551/42842

1) Make a volumetoggle.sh with the following content:

#!/bin/bash CURRENT_STATE=`amixer get Master | egrep 'Playback.*?[o' | egrep -o '[o.+]'|head -n 1`if [[ $CURRENT_STATE == '[on]' ]]; then  amixer set Master muteelse  amixer set Master unmute  amixer set Front unmute  amixer set Headphone unmute  amixer set PCM unmutefi

2) chmod u+x volumetoggle.sh

3) Bind it to some key (f.ex. XF86AudioMute) to run volumetoggle.sh

Voila.

 

Cutting bits from avi-file with ffmpeg/mencoder

01/14/2012

I wanted to cut out two bits from an avi-file and then join them to
get one small file from a large file. I thought using ffmpeg would be
easy for this, but it turns out it might have a but with avi/wmv so I
ended up using mencoder instead.

The original try I did with ffmpeg was:
ffmpeg –ss 00:05:52 -t 00:00:11 -i bigfile.avi small_clip.avi
It looks like it wants to do what I want, since it makes a file where
the first 11 seconds are the ones I want, but then the sound
disappears and all of the rest of bigfile.avi is there (the video at
least).

I could not find any solution for this on the interwebs, so I ended up
trying mencoder which worked:
mencoder -oac copy -ovc copy -ss 00:05:52 -endPos 00:00:11 bigfile.avi
-o small_clip.avi
¨
I repeated the above for all the clips from bigfile.avi and then put
them together:
mencoder -oac copy -ovs copy -idx -o joined_clip.avi small_clip1.avi
small_clip2.avi and so on

Google Chrome and Kerberos

01/11/2012

Just a short tip for those of you that use Google Chrome and want to
utilize Kerberos to login to sites:
You need to start Chrome with an extra command-line option. Why this
isn’t configurable inside Chrome is a mystery, but anyways – here is
the solution:
1) Make sure you have a kerberos ticket (check with klist or do a new kinit )
2) Start Chrome as this:
google-chrome –auth-server-whitelist=”domain”
domain can f.ex. be *.someplace.com

Voila, Kerberos-login works.

How to make IE8 trust a self-signed certificate in 20 irritating steps (and also for Google Chrome)

12/25/2011
 1. Browse to the site whose certificate you want to trust. 
 2. When told “There is a problem with this website’s security certificate.”, choose “Continue to this website (not recommended).” 
 3. Select Tools->Internet Options. 
 4. Select Security->Trusted sites->Sites. 
 5. Confirm the URL matches, and click “Add” then “Close”. 
 6. Close the “Internet Options” dialog box with either “OK” or “Cancel”. 
 7. Refresh the current page. 
 8. When told “There is a problem with this website’s security certificate.”, choose “Continue to this website (not recommended).” 
 9. Click on “Certificate Error” at the right of the address bar and select “View certificates”. 
 10. Click on “Install Certificate…”, then in the wizard, click “Next”. 
 11. On the next page select “Place all certificates in the following store”. 
 12. Click “Browse”, select “Trusted Root Certification Authorities”, and click “OK”. 
 13. Back in the wizard, click “Next”, then “Finish”. 
 14. If you get a “Security Warning” message box, click “Yes”. 
 15. Dismiss the message box with “OK”. 
 16. Select Tools->Internet Options. 
 17. Select Security->Trusted sites->Sites. 
 18. Select the URL you just added, click “Remove”, then “Close”. 
 19. Now shut down all running instances of IE, and start up IE again. 
 20. The site’s certificate should now be trusted.

%d bloggers like this: